• CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
  • CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tin Tức Trong Nước

Thông báo đình chỉ thực hiện Thỏa thuận hợp tác số 08B/2010/TTHTKD ngày 02/06/2010

  • Thứ sáu, 13:54 Ngày 17/03/2023
  • Ngày 15 tháng 03 năm 2023, Chủ tịch/ Tổng giám đốc  Phạm Hòa Bình đã ký Thông báo đình chỉ thực hiện Thỏa thuận hợp tác số 08B/2010/TTHTKD ngày 02/06/2010, gửi đến các bên liên quan, tham gia đầu tư: Công ty Cổ phần thiết bị phụ tùng Cao Thăng, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Ba Đình, Công ty Tài chính cổ phần hóa chất Việt Nam, Công ty TNHH Xây lắp Tân Trung và Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Ba Đình.

    Chi tiết nội dung thông báo được thể hiện rõ bằng văn bản tại đường link: /datafiles/files/Thoathuan.pdf

    Bài viết liên quan

  • Đường cao tốc và cầu mới được thiết lập để giải tỏa bế tắc ở Đồng bằng sông Cửu Long
  • Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY CP DỆT CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam